Αριάδνη Δημητρίου – Ιστορία Μουσικής Α΄ – Ιστορία Μουσικής Β΄

Αριάδνη Δημητρίου – Ιστορία Μουσικής Α΄ – Ιστορία Μουσικής Β΄

Αριάδνη Δημητρίου – Ιστορία Μουσικής Α΄ – Ιστορία Μουσικής Β΄ 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20:00-21:00

Ιστορία Μουσικής Α΄
Τμήμα Α΄

21:00-22:00

Ιστορία Μουσικής Α΄
Τμήμα Β΄

21:00-22:00

Ιστορία Μουσικής Β΄
Τμήμα Α΄

21:00-22:00

Ιστορία Μουσικής Β΄
Τμήμα Β΄

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr