Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Εγγραφές

Αίτηση Εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής πραγματοποιούνται καθημερινά από 01/09/2023, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00.Για κάθε νέα εγγραφή, εκτός από την αίτηση εγγραφής που μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά, απαραίτητη είναι και η φυσική παρουσία. Για τους παλαιούς σπουδαστές/ριες δεν απαιτείται η φυσική παρουσία παρά μόνο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας(νηπίων)

Έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν παιδιά που είναι γεννημένα το 2018. Για την εγγραφή, απαραίτητα είναι πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης. Οι αιτήσεις εγγραφής πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00. Λόγω του περιορισμένου αριθμού εγγραφών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Μουσική Προπαιδεία για την προσφορά μουσικής παιδείας προσφέρεται από το Δ.Ω.Λ. δωρεάν.

Πληροφορίες: Βάνα Φαρμακιώτη
Τηλ: 2410531960

Τρόποι Πληρωμής Διδάκτρων

Α) Πληρωμή στο ταμείο του Δ. Ω. Λ.: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-13:00
Β) Κατάθεση σε λογαριασμό του Δ.Ω.Λ. (στο όνομα του/ης σπουδαστή/τριας του Δ.Ω.Λ.)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ: GR 9101717830006783116310135
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410531960 – Βάνα Φαρμακιώτη

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής


  Έχω ενημερωθεί:

  Για το πρόγραμμαµµα σπουδών του πιο πάνω εγγεγραµµένου σπουδαστή και για τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.
  Με την ηµεροµηνία εγγραφής χρεώνεται και το αντίστοιχο ποσό των ετήσιων διδάκτρων του σπουδαστή.
  Mε τη δήλωση --αίτηση διαγραφής του σπουδαστή καθορίζεται εκ νέου το ποσό χρέωσης των διδάκτρων.
  Ο τρόπος πληρωμής των διδάκτρων μπορεί να είναι μηνιαίος, διµηνιαίος ή τριµηνιαίος, αλλά η εξόφληση του συνόλου των διδάκτρων να μην γίνεται, πέραν της 30ής Μαΐου κάθε σχολικής χρονιάς.
  Αντιλαμβανόμενοι τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία όλοι βρισκόμαστε, για την αδυναμία αποπληρωμής τον διδάκτρων στην πιο πάνω ημερομηνία δίνεται η δυνατότητα της εξόφλησης της οφειλής μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου της τρέχουσας οικονομικής χρονιάς.
  Πέραν όμως τούτου το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είναι υποχρεωμένο στη βεβαίωση οποιαδήποτε οφειλής διδάκτρων στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. για την είσπραξή τους (AN 344/1968, N.2362/1995, Ν.1416/1984, Ν.3463/2006 άρ.174).

  Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
  2410 536 886
  dodiolar@yahoo.gr