Ελένη Παπαδημητρίου Δ.Ω.Λ.” – Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων 2023 – 2024

Ελένη Παπαδημητρίου Δ.Ω.Λ.” – Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων 2023 – 2024

Ελένη Παπαδημητρίου Δ.Ω.Λ.” – Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων 2023 – 2024 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:00 –
17:00
ΘΕΩΡΙΑ Π1
18.00-
19.30
ΥΠΟΧΡ.ΕΥΡ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
2ο ΕΤΟΣ
17.30-
19.00
ΘΕΩΡΙΑ Π1+2
17:00–
18:30
ΘΕΩΡΙΑ Π2
19.30-
21.00
ΥΠΟΧΡ.ΕΥΡ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
1ο ΕΤΟΣ
18:30-
20:00
Α΄ΘΕΩΡΙΑ

Για την συμπλήρωση των τμημάτων Προκαταρκτικής (Π1 και Π2) και Θεωρίας (Α, Β, Γ), απαιτείται είτε η φυσική παρουσία του γονέα είτε τηλεφωνικά στο: 2410 259936.
Οι μέρες και ώρες θα είναι εξής: Τετάρτη – Πέμπτη και Παρασκευή 6 -7 και 8 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα τις ώρες 18:00-20:00.
Τα τμήματα είναι αναρτημένα ώστε να επιλέξετε αυτό που σας εξυπηρετεί. Ο/η διδάσκων/σουσα, θα ανακοινωθεί στις 27 Σεπτεμβρίου μετά το πέρας της διαδικασίας της προκήρυξης του Δ.Ω.Λ., αφορούσα στην επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr