Ευριπίδης Μπέκος Πρόγραμμα Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων – Μουσική Τεχνολογία

Ευριπίδης Μπέκος Πρόγραμμα Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων – Μουσική Τεχνολογία

Ευριπίδης Μπέκος Πρόγραμμα Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων – Μουσική Τεχνολογία 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:00-17:00

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ

16:00-17:00

 

B+Γ ΘΕΩΡΙΑ (ενηλ.)

16:00-18:00

 

Δ’ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

(Τμήμα α’)

16:30-18:30

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ι

16:00-18:00

 

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ Ι

 

 

 

(Skype)

17:00-19:00

 

ΦΟΥΓΚΑ Ι

 

(Skype)

17:00-19:00

 

Γ’ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

18:00-20:00

 

ΦΟΥΓΚΑ Ι

 

(Skype)

18:30-20:30

 

Δ’ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

(Τμήμα β’)

18:00-20:00

 

ΦΟΥΓΚΑ Ι

 

(Skype)

19:00-20:00

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

 

(Τμήμα α’)

19:00-20:00

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

 

(Τμήμα β’)

20:00-22:00

 

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ Ι

20:00-22:00

 

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ ΙΙ

20:00-22:00

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr