Καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών

Αποστολίδου Ευδοξία

Καθηγήτρια Φαγκότου/Θεωρητικών

Μαρκόπουλος Γιάννης

Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών

Μπέκος Ευριπίδης

Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών

Παπαδημητρίου Ελένη

Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών

Σεκαρά Ευαγγελία

Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών

Σιούμκα Μάρθα

Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών

Τσαγιάννη Ολυμπία

Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr