Καθηγητές Έγχορδων

Θεοχαροπούλου Αρετή

Καθηγήτρια Βιολιού

Στεφανοπούλου Γιώτα

Καθηγήτρια Βιολιού

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr