Καθηγητές Κλασικής Κιθάρας

Καλαμπάκας Θανάσης

Καθηγητής Κιθάρας

Κουλιόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Κλασικής Κιθάρας

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr