Καθηγητές Πληκτροφόρων

Δημητρίου Αριάδνη

Καθηγήτρια Πιάνου

Ζησοπούλου Ανθούσα

Καθηγήτρια Πιάνου

Ζιώγα – Δεδε Στέλλα

Καθηγήτρια Πιάνου

Λενούτσος Χρήστος

Διευθυντής Δ.Ω.Λ. & Καθηγητής Πιάνου

Λίτου Βασιλική

Καθηγήτρια Πιάνου

Μάμμου Ειρήνη

Καθηγήτρια Πιάνου

Ρουπακιά Αλεξάνδρα

Καθηγήτρια Πιάνου

Σιαβάλα Ναταλία

Καθηγήτρια Πιάνου

Σιοπούδη Ιωάννα

Καθηγήτρια Πιάνου

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr