Ναταλία Σιαβάλα Δ.Ω.Λ. Υποχρεωτικό Αρμονιας Α΄ – Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος

Ναταλία Σιαβάλα Δ.Ω.Λ. Υποχρεωτικό Αρμονιας Α΄ – Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος

Ναταλία Σιαβάλα Δ.Ω.Λ. Υποχρεωτικό Αρμονιας Α΄ – Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:40-17:10

Υποχρεωτικό Αρμονιας Α’

18:30-20:00

Υποχρεωτικό Αρμονιας Α’

20:00-21:00

Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος
Τμήμα Α΄

20:00-21:00

Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος
Τμήμα Β΄

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr