Πληκτροφόρα

Λενούτσου Μαρία

Ρουπακιά Αλεξάνδρα

Σιαβάλα Ναταλία

Ζιώγα – Δεδε Στέλλα

Λενούτσος Χρήστος

Σιοπούδη Ιωάννα

Μάμμου Ειρήνη

Δημητρίου Αριάδνη

Λίτου Βασιλική

Ζησοπούλου Ανθούσα