Πρόγραμμα Θεωρητικών μαθημάτων Γιάννουλης 2023 – 2024

Πρόγραμμα Θεωρητικών μαθημάτων Γιάννουλης 2023 – 2024

Πρόγραμμα Θεωρητικών μαθημάτων Γιάννουλης 2023 – 2024 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:00-17:30
Π1 + Π2
Προκαταρκτική
Μ. ΣΙΟΥΜΚΑ
16:00-17:00 17:00-18:00 Προωδιακή (Α’ & Β’ Δημοτικού)
Μ. ΣΙΟΥΜΚΑ
15:45-17:15 Α’ Θεωρία
Μ. ΣΙΟΥΜΚΑ
16:00-17:00 17:00-18:00 Προωδιακή (Α’ & Β’ Δημοτικού)
Μ. ΣΙΟΥΜΚΑ
16:00-17:00 17:00-18:00 Προπαιδεία (Νήπια)
Μ. ΣΙΟΥΜΚΑ
Υποχρεωτικό Αρμονίας: Τμήμα Α΄
15:40-17:10
Ν. ΣΙΑΒΑΛΑ
Υποχρεωτικό Αρμονίας: Τμήμα Α΄
15:40-17:10
Ν. ΣΙΑΒΑΛΑ
Υποχρεωτικό Αρμονίας: Τμήμα Β΄
18:30-20:00
Ν. ΣΙΑΒΑΛΑ
Υποχρεωτικό Αρμονίας: Τμήμα Β΄
18:30-20:00
Ν. ΣΙΑΒΑΛΑ
Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος:
Τμήμα Α΄
20.00-21.00
Ν. ΣΙΑΒΑΛΑ
Πρακτικό Διδασκαλείο 1ο έτος:
Τμήμα Β΄
20.00-21.00
Ν. ΣΙΑΒΑΛΑ

Για την συμπλήρωση των τμημάτων απαιτείται η φυσική παρουσία του γονέα ή των σπουδαστών/τριών το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου ώρα 18:30-19:30 στο κτίριο της Γιάννουλης.

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr