Συναυλία αφιέρωμα στη ζωή του Δανιήλ Πρωτοψάλτη με τη τη χορωδία του τμήματος Βυζαντινής Μουσικής του ΔΩΛ «Χορός Αγγελικός». Χοράρχης: Γεώργιος Καραγιαννάκης

Συναυλία αφιέρωμα στη ζωή του Δανιήλ Πρωτοψάλτη με τη τη χορωδία του τμήματος Βυζαντινής Μουσικής του ΔΩΛ «Χορός Αγγελικός». Χοράρχης: Γεώργιος Καραγιαννάκης

Συναυλία αφιέρωμα στη ζωή του Δανιήλ Πρωτοψάλτη με τη τη χορωδία του τμήματος Βυζαντινής Μουσικής του ΔΩΛ «Χορός Αγγελικός». Χοράρχης: Γεώργιος Καραγιαννάκης 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Η βυζαντινή χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας «Χορός Αγγελικός» διοργανώνει την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας μια ξεχωριστή και πρωτότυπη εκδήλωση αφιερωμένη στο ζωή και το έργο του Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δανιήλ Πρωτοψάλτου .
Ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης με καταγωγή από τον Τύρναβο Λαρίσης συγκαταλέγεται κατά γενική ομολογία μεταξύ των σημαντικότερων εκκλησιαστικών συνθετών και μουσικών του 18ου αιώνα.

Μαθήτευσε στην Κωνσταντινούπολη και διακόνησε, διαδοχικά, τὴν Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία ως δομέστικος (1734), λαμπαδάριος (1740) καὶ πρωτοψάλτης (έως και το θάνατό του το 1770).
Κατά τη διάρκεια της ιεροψαλτικής σταδιοδρομίας του συνεργάστηκε με μεγάλα αναστήματα της ψαλτικής τέχνης ( Ἰωάννη Τραπεζούντιο, Πέτρο τὸν Πελοποννήσιο, Ἰάκωβο τὸν Πρωτοψάλτη , Πέτρο τὸν Βυζάντιο).
Πέραν της μελοποίησης του Αναστασιματαρίου, στο όνομά του σώζονται μια Δοξολογία σε ήχο βαρύ επτάφωνο, ο Πολυέλεος Δούλοι Κύριον σε ήχο δ’ ( άγια), Χερουβικά, Κοινωνικά Κυριακών και του Ενιαυτού, Μαθήματα, Θεοτοκία, Καλοφωνικοί Ειρμοί, Κρατήματα, Δογματικά Θεοτοκία της Oκτωήχου, οκτώ Κεκραγάρια κατ’ ήχον, και πολλά άλλα.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν πληροφορίες, άγνωστές στο ευρύ κοινό, για τη ζωή και το μελοποιητικό έργο του μεγάλου πρωτοψάλτη από τους ομιλιτές Λάσκο Δημήτριο, Πρωτοψάλτη και μέλλος του χορού βυζαντινής μουσικής «Τρίκκης Μελωδοί» και Τζουραμάνη Κυρικάκο, Πρωτοψάλτη-Μsc Ioνίου Πανεπιστημίου.
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι πανελαδικά καταξιωμενες χορωδίες «Εργαστήρι Ψαλτικής» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη και χοράρχη Αθανασίου Παϊβανά και «Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη και χοράρχη Γεωργίου Κωνσταντίνου οι οποίες και θα αποδώσουν ύμνους σε μελοποίηση Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr