Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Τεχνικό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Εκδηλώσεων Δ.Ω.Λ. & Αίθουσας Συναυλιών Δ.Ω.Λ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χορδιστής Πιάνου

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr