Προγράμματα τμημάτων μουσικής για μικρές ηλικίες
Πρόγραμμα τμημάτων Μουσικής Προπαιδείας (νήπια) 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Πρόγραμμα τμημάτων Μουσικής Προπαιδείας (νήπια)

Πρόγραμμα τμημάτων Προωδειακής (Α΄ και Β΄ Δημοτικού) 150 150 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Πρόγραμμα τμημάτων Προωδειακής (Α΄ και Β΄ Δημοτικού)

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr